Typ: faktúra
ID: 2016-f55
Dátum zverejnenia: 11. 4. 2016
Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK: 55/2016
Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre: telekomunikačné služby
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedná na faktúre, vrátane uvedenie, či je suma s DPH alebo bez DPH: 28,01 s DPH
Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy ŽSK podľa Fabasoft: 6783760207
Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou a číslo objednávky podľa číselníka objednávok ŽSK:
Dátum doručenia faktúry: 8. 4. 2016
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno /názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa): Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, ičo: 35763469
Dátum zaplatenia: 14.4. 2016

Číslo faktúry
Dátum zverejnenia
 
2016-f122
26. 7. 2016
2016-f121
20. 7. 2016
2016-f120
14. 7. 2016
2016-f119
13. 7. 2016
2016-f118
13. 7. 2016
2016-f117
13. 7. 2016
2016-f116
13. 7. 2016
2016-f115
7. 7. 2016
2016-f114
7. 7. 2016
2016-f113
7. 7. 2016
2016-f112
4. 7. 2016
2016-f111
4. 7. 2016
2016-f110
4. 7. 2016
2016-f109
4. 7. 2016
2016-f108
23. 6. 2016
2016-f107
20. 6. 2016
2016-f105
15. 6. 2016
2016-f106
14. 6. 2016
2016-f104
10. 6. 2016
2016-f103
9. 6. 2016
2016-f102
9. 6. 2016
2016-f101
9. 6. 2016
2016-f99
6. 6. 2016
2016-f98
6. 6. 2016
2016-f97
6. 6. 2016
2016-f96
6. 6. 2016
2016-f95
6. 6. 2016
2016-f100
6. 6. 2016
2016-f94
30. 5. 2016
2016-f93
30. 5. 2016
2016-f92
26. 5. 2016
2016-f91
26. 5. 2016
2016-f90
26. 5. 2016
2016-f89
26. 5. 2016
2016-f88
20. 5. 2016
2016-f87
20. 5. 2016
2016-f86
19. 5. 2016
2016-f85
18. 5. 2016
2016-f84
18. 5. 2016
2016-f83
18. 5. 2016
2016-f82
18. 5. 2016
2016-f81
16. 5. 2016
2016-f80
13. 5. 2016
2016-f79
13. 5. 2016
2016-f78
11. 5. 2016
2016-f77
11. 5. 2016
2016-f76
11. 5. 2016
2016-f75
11. 5. 2016
2016-f74
11. 5. 2016
2016-f73
11. 5. 2016
2016-f72
10. 5. 2016
2016-f71
10. 5. 2016
2016-f70
10. 5. 2016
2016-f69
10. 5. 2016
2016-f68
10. 5. 2016
2016-f67
10. 5. 2016
2016-f66
9. 5. 2016
2016-f65
9. 5. 2016
2016-f64
4. 5. 2016
2016-f63
25. 4. 2016
2016-f62
21. 4. 2016
2016-f60
21. 4. 2016
2016-f59
19. 4. 2016
2016-f58
14. 4. 2016
2016-f61
11. 4. 2016
2016-f57
11. 4. 2016
2016-f56
11. 4. 2016
2016-f55
11. 4. 2016
2016-f54
11. 4. 2016
2016-f53
11. 4. 2016
2016-f52
11. 4. 2016
2016-f51
11. 4. 2016
2016-f50
11. 4. 2016
2016-f49
11. 4. 2016
2016-f48
11. 4. 2016
2016-f47
31. 3. 2016
2016-f46
30. 3. 2016
2016-f45
29. 3. 2016
2016-f44
18. 3. 2016
2016-f43
18. 3. 2016
2016-f42
16. 3. 2016
2016-f41
15. 3. 2016
2016-f40
10. 3. 2016
2016-f39
8. 3. 2016
2016-f38
8. 3. 2016
2016-f37
8. 3. 2016
2016-f36
8. 3. 2016
2016-f35
8. 3. 2016
2016-f34
8. 3. 2016
2016-f33
8. 3. 2016
2016-f32
8. 3. 2016
2016-f31
8. 3. 2016
2016-f30
8. 3. 2016
2016-f29
1. 3. 2016
2016-f28
1. 3. 2016
2016-f27
25. 2. 2016
2016-f26
25. 2. 2016
2016-f25
25. 2. 2016
2016-f23
24. 2. 2016
2016-f22
19. 2. 2016
2016-f21
19. 2. 2016
2016-f20
18. 2. 2016
2016-f19
9. 2. 2016
2016-f18
9. 2. 2016
2016-f17
8. 2. 2016
2016-f16
8. 2. 2016
2016-f15
8. 2. 2016
2016-f14
8. 2. 2016
2016-f13
5. 2. 2016
2016-f12
29. 1. 2016
2016-f11
21. 1. 2016
2016-f10
21. 1. 2016
2016-f9
20. 1. 2016
2016-f8
20. 1. 2016
2016-f7
19. 1. 2016
2016-f6
19. 1. 2016
2016-f5
19. 1. 2016
2016-f4
18. 1. 2016
2015-f212
18. 1. 2016
2015-f211
15. 1. 2016
2016-f3
14. 1. 2016
2016-f2
14. 1. 2016
2016-f1
11. 1. 2016
2015-f210
8. 1. 2016
2015-f209
8. 1. 2016
2015-f208
5. 1. 2016